În ceea ce privește modalitatea de notare și clasamentul anual, trebuie să cunoști următoarele:

  • Nota finală a fiecarei materii este formată din: nota din timpul anului (10%), nota de la examenul practic (40%) și nota de la examenul grilă (50%).
  • Fiecarei materii îi este atribuit un numar diferit de credite. (consultați planurile de învățământ 2016-2017 de pe site-ul universității).
  • Pentru a vă calcula punctajul obținut la o materie trebuie să înmulțești numărul de credite al materiei respective cu media finală obtinuta la ea. (ex: fiziologia are 6 credite si tu ai media finală 8; atunci punctajul tău este 6*8=48).
  • Punctajul final se calculează adunând punctajele obținute la fiecare materie.
  • Clasamentul se realizează la sfârșitul lunii septembrie, în funcție de punctajele finale ale tuturor studenților anului, în ordine descrescătoare.
  • Pentru fiecare an sunt bugetate 300 de locuri.
  • Pentru a putea promova anul universitar, poți avea maxim 15 credite restante (numărul de credite aferente materiilor la care nu se promovează, adunate, trebuie să însumeze maxim 15, de ex. dacă un student are examen-credit la anatomie și fiziologie va avea 12 credite restante în anul 2). Atenție! Trebuie să promovezi examenele credit in maxim 2 ani (nu poti promova în anul 4, daca ai un examen credit din anul 1), iar creditele restante se cumulează! (dacă un student are 12 credite restante din anul 1, nu poate avea mai mult de 3 credite restante în anul 2 pentru a promova)

bologna-process