În cadrul universității, opinia studențească este expusă prin reprezentanții profesionali de serie și an. Fiecare dintre cele 5 serii trebuie să își aleagă la începutul fiecărui an universitar, prin vot deschis/inchis, reprezentantul profesional și reprezentantul profesional adjunct de serie. Cei doi aleși vor avea obligația de a păstra legătura pe tot parcursul anului cu profesorii de curs/lucrări practice si de a aduce la cunostință colegilor orice informație venită de la aceștia.

Ulterior, vor avea loc alegerile pentru reprezentantul și adjunctul de an, ce vor fi aleși din cadrul reprezentanților de serie și a adjuncților. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să facă parte din anul de studiu la care candidează,
 • Să fie integralisti,
 • Să se fi situat în clasamentul din anul universitar precedent între primii 30% din an
 • Sunt aleși în anul universitar curent în funcțiile de responsabil de serie sau adjunct al responsabilului de serie.
 • În cazul în care nu există niciun candidat pentru postul de reprezentant din primii 30% este acceptată candidatura oricărui student integralist și la buget, din anul respectiv.

De asemenea, fiecare an deține reprezentanți in Consiliul Facultatii(CF), Senatul Universitatii(SU) si Consiliul de Administratie(CA). Facultatea de Medicină are alocat câte 1 membru în Senat pentru anii 1-4 și câte 2 membri în Senat pentru anii 5 si 6, 1 membru în Consiliu pentru anii 1-3 și câte 2 membri în Consiliu pentru anii 4-6.

Studenții reprezentanți în C.F., S.U.,  Birourile  Consiliilor(B.C.) și Consiliul de Administrație (C.A.)

 • trebuie să fie consultați în fiecare problemă sau decizie care privește studenții si au dreptul de a avea acces la toate informațiile care îi privesc pe studenț
 • au dreptul de a reface fără plată stagiile/lucrările practice la care au absentat ca urmare a participării la ședințele de C.F., S.U., B.C. sau C.A.
 • au dreptul să prezinte F., S.U., B.C. și C.A. toate problemele sau propunerile studenților care i-au ales, fără ca aceasta să aibă repercursiuni asupra activităților lor profesionale.
 • au obligația de a participa la toate ședințele de C.F., S.U., B.C. și C.A., după cum au fost aleș Absențele pot fi motivate de catre Decan, pe baza unei cereri motivate din partea studentului (pentru C.F. și B.C.) și Rectorat (pentru S.U. și C.A.). Perioada de sesiune nu este o motivație pentru absenteism, ci doar susținerea unui examen in timpul unei ședințe.
 • au obligația de a duce la indeplinire toate sarcinile care le revin ca urmare a funcțiilor în care au fost aleș
 • au obligația de a informa pe studenții care i-au ales despre conținutul ședințelor la care participă și de a se consulta cu aceștia in luarea deciziilor care ii privesc.

Reprezentativitatea Societății Studenților Mediciniști Iași

Este important de știut că o alta modalitate de a va face auziți este și prin intermediul Societății Studenților Mediciniști. Aici puteți veni dacă aveți vreo problemă sau nelămurire, dacă aveți nevoie de un sfat sau dacă vreti pur și simplu să vă spuneți of-ul într-un mediu sigur și plin de înțelegere.

studetns