Ce este Erasmus?erasmus

EuRopean Community ActionS for the Mobiliy of University Students – ERASMUS,
cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu.

Ce înseamnă să fii student ERASMUS?
 • să studiezi pentru un semestru sau un an întreg la o universitate din ţările Uniunii Europeane.
 • să beneficiezi de facilităţile şi tehnologiile avansate ale universităţii partenere.
 • să cunoşti un alt sistem de învăţământ, noi tehnici de predare şi învăţare.
 • să cunoşti alte aspecte ale vieţii de student (European Student)
 • să-ţi dezvolţi capacităţile de adaptare si de comunicare interculturală
 • contactul cu mentalităţi şi culturi diferite
La ce universitate pot merge în Erasmus?

La una dintre universitățile din Uniunea Europeană cu care UMF Iasi are semnate contracte de colaborare. Informații disponibile aici: http://www.umfiasi.ro/RelatiiInternationale/Pages/ContracteBilaterale.aspx

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a putea participa?

Condiţiile care trebuiesc întrunite sunt:

– studentul trebuie să fie cetăţean român, înmatriculat la zi sau student al altei ţări, înregistrat la cursuri regulate într-o instituţie de învăţământ superior / universitate din România, care are un permis de rezidenţă temporară/permanentă eliberat de autoritaţile române competente;

 • să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior şi să nu aibă restanţe;
 • studentul ERASMUS trebuie să fie înmatriculat la un program de studiu ce conduce la diploma de Licenţă, Master sau Doctor la universitatea care oferă disponibilităţile de mobilitate;
 • studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiată la universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute laexamene şi alte forme de verificare;

– studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră; dacă studentul plăteşte taxă de şcolarizare la universitatea de origine, va continua să plătească şi pe durata calităţii de student ERASMUS;

 • bursele acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua să fie plătite acestora pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS la universitatea parteneră;
 • studentul ERASMUS trebuie să fi dobândit suficientă cunoaştere a limbii în care sunt predate cursurile la universitatea parteneră preferabil atestat cu nivel B1;
Ce documente sunt necesare pentru candidatură?

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

(a) Scrisoarea de motivare (intenţie)

(b) Curriculum Vitae

(c) Adeverinţă cu media anilor anteriori (de la secretariat)

(d) Recomandare din partea unui cadru didactic care colaborează direct cu studentul solicitant, pe o temă de cercetare, lucrare de diplomă sau de doctorat

(e) Cerere către Decanul Facultăţii care va conţine şi opţiunile de mobilitate ale candidatului, în ordinea preferinţelor

(f) Atestat oficial pentru nivelul de cunoştinţe, preferabil minim B1 (scris, citit, conversatie), în limba de studiu a universităţii partenere ( ex: franceza: DALF, engleza: TOEFL, CAMBRIDGE, spaniola: DELE, atestat eliberat de catedrele de limbi străine din cadrul Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi sau atestat eliberat de un Centru Cultural al ţării destinatie, caurmare a testarii competenţei candidatului).

Cum si unde se organizeaza selectia?

Selecţia se organizează la Oficiul Programe Comunitare Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii (vis-à-vis de Rectorat) în lunile aprilie – mai (pentru primul semestru sau pentru un an universitar) iar în funcţie de finanţare, în luna octombrie – noiembrie doar pentru mobilităţile ce vor avea loc în semestrul al doilea.

Lista studenţilor admişi va fi afişată la afişierul destinat programului ERASMUS – RECTORAT. Studenţii selectionaţi sunt aşteptaţi la Biroul Erasmus pentru a completa o serie de formulare care se trimit la universitatea parteneră.

Deplasarea are loc în septembrie – octombrie (pentru semestrul de iarnă) si ianuarie – februarie (semestrul de vară).

erasmus