decanumfiasiFacultatea de Medicină din Iaşi se raportează la contextul general al învăţământului medical românesc şi european prin parcurgerea mai multor etape de schimbare făcute cu responsabilitate şi justificate faţă de membrii comunităţii academice, studenţi şi cadre didactice, dar şi faţă de cei care aşteptă ca din amfiteatrele facultăţii noastre să pornească, la un drum temerar, generaţii de medici capabili să răspundă la aşteptările proprii şi la cele din partea întregii societăţi.

Reforma curriculară, înfăptuită pe parcursul ultimilor 8 ani, răspunde necesităţilor curente ale educaţiei medicale pentru atingerea dezideratelor de eficienţă, competitivitate, transparenţă. Creşterea calităţii prestaţiei didactice şi recunoaşterea nivelului de formare a studenţilor de către un corp profesoral de elită au condus la recunoaştere internaţională, inclusiv prin certificatul de calitate conferit de CIDMEF.

Facultatea de Medicină a extins programele sale de studii de licenţă, toate fiind acreditate naţional de către ARACIS, după cum urmează: Medicină – programe în limbile română, franceză, engleză; Asistenţă Medicală Generală; Nutriţie şi Dietetică. La acestea se adaugă programe de Masterat, urmărindu-se o flexibilitate concentrată pe adresabilitatea potenţialilor candidaţi, în funcţie de cerinţele, permanent în schimbare, de pe piaţa muncii din România şi din afara graniţelor. Diversitatea academică prin multiculturalism a pornit de la dezvoltarea strategiei de recrutare a studenţilor din alte ţări şi s-a extins prin promovarea şi susţinerea logistică şi financiară a mobilităţilor Erasmus incoming/outgoing.

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul Facultăţii de Medicină, de către cadrele sale didactice, doctoranzi şi postdoctoranzi, a contribuit în cea mai mare măsură la menţinerea în primele locuri în clasificările naţionale.

Facultatea de Medicină este permanent o componentă importantă a Universităţii privind respectarea principiilor libertăţii academice, performanţa şi transparenţa, atât în formarea studenţilor cât şi în afirmarea profesională şi ştiinţifică a cadrelor didactice, respectând tradiţia, performanţa şi valoarea Universităţii noastre.

Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban

Decanul Facultății de Medicină