Rectorat:             

– Rector: Prof. Dr. Viorel Scripcariu

-Prorector pe studii universitare ciclul de studii învățământ fundamental: Conf. Dr. Mihai Danciu

– Prorector pe studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat: Prof. Dr. Carmen Vulpoi

– Prorector pe studii postuniversitare și formare profesională continuă: Prof. Dr. Luminița Smaranda Iancu

– Prorector pe relații internaționale și parteneriate academice: Prof. Dr. Monica Hăncianu

– Prorector pe cercetare științifică: Prof. Dr. Adrian Covic

– Prorector pe strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală: Prof. Dr. Doina Azoicăi

Director General: Ec. Dana Druguş

Decanat Facultatea de Medicina:

– Decan: Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Șerban

-Prodecan: Prof. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza 

-Prodecan: Șef lucr. dr. Simona-Lăcrămioara Gavrilescu

-Prodecan: Şef lucr. Dr. Gabriela Ştefănescu

Senatul Universitatii:

– Presedinte Senat: PROF. DR. IOANA GRIGORAS

-Senatul are 54 de membri, din care 40 sunt cadre didactice, 13 studenți de la toate facultățile și 1 medic rezident.

conducere