Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iași acordă următoarele burse pentru studenți:

1.Burse de merit

2.Burse de studiu

3.Burse de ajutor social

4.Burse de performanță stiințifică

5.Burse de excelență

 

Bursele de merit și studiu se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de student în anul anterior.

Bursele de merit se acordă începând cu anul II de studii. Se acordă studenților care au obținut în anul universitar precedent primul și al doilea punctaj din fiecare an, iar punctajul minim pentru obținerea acestora este 560.

Bursele de studiu se acordă după atribuirea burselor de merit. Punctajul minim pentru obținerea acestora este 500. Criteriul de distribuire pentru anul I este media obținută la examenul de admitere (minum 9) sau 80 de puncte (dacă admiterea s-a realizat prin concurs de dosare). Studenții admiși la facultate fără examen de admitere, ci pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau internaționale, vor prima bursa de studiu din anul I.

Bursele de ajutor social se acordă la cerere și pot avea un caracter permanent (pe întreaga durată a unui an de studiu)-tip A, sau ocazional-tip B. Înainte de inceperea anului universitar, se aprobă prin decizie criteriile de departajare pentru procesul de evaluare a solicitărilor de burse sociale, iar ulterior acestea se atribuie prin realizarea clasamentului, în ordine descrescătoare.

Bursele de performanță stiințifică sunt condiționate de calitatea de bursier de studiu sau de merit și pot fi acordate începând cu al doilea an de studii, pentru 10 luni consecutive (ca și bursele de excelență). Dosarele sunt analizate la inceputul fiecărui an universitar de Biroul Consiliu al fiecărei facultăți.

  • Burse – Facultate de Medicină :
  • Burse – Facultate de Medicină dentară :
  • Burse – Facultate de Farmacie :
  • Burse – Bioinginerie :

piggy-bag-byrse