În căminele UMF Iaşi pot locui studenţii ce nu au reşedinţa în municipiul Iaşi. În anul camineuniversitar 2016-2017 procesul de cazare se realizează prin intermediul unui sistem
informatic. Astfel, cererea de cazare se depune online, fiecare student avand acces la contul său pe baza unor date de log-in. Locurile din cămine se alocă separat pentu fiecare an de la fiecare facultate și specializare a UMF Iași proporțional cu numărul de studenți înscriși ce au domiciliul în afara municipiului Iași. Cazarea studenților pe aceste locuri se face în funcție de punctajul obținut în anul anterior și de preferințele acestora.

Pentru ocuparea locurilor ramase libere după finalizarea procesului de cazare ordinară (vară/toamnă), sau a celor eliberate pe parcursul anului universitar, Biroul Executiv de Cazare va organiza sesiuni de cazare extraordinare. În funcție de numărul de locuri disponibile B.E.C. va stabili criterii de departajare între studenții ce solicită un loc de cazare după începerea anului universitar. Aceste sesiuni extraordinare se organizează la sfârșitul lunii pentru a caza

Studenții începând cu data de întâi a lunii următoare și presupun ca studenții să depună o cerere de cazare în perioada stabilită pentru fiecare sesiune extraordinară.

Toate aceste activități sunt reglementate de Regulamentul de Cazare și Regulamentul de Cămin care pot fi accesate atât pe site-ul Universității cât și pe site-ul SSMI.

Biroul executiv de cazare este organismul ce supraveghează întreaga activitate din cămine. Printr-o bună comunicare cu responsabilii de cămin şi cu studenţii cazaţi, B.E.C încearcă rezolvarea diverselor probleme legate de viaţa în cămin ce pot apărea. De aceea pentru orice problemă cu care vă confruntaţi adresaţi-vă responsabilului de cămin/palier, B.E.C., sau Serviciului Facilităţi Studenţeşti.

Responsabilul de cămin este ales anual de către studenţii cazaţi în acel cămin prin vot direct şi secret. Procesul de alegeri este supravegheat Biroul Electoral Central alcătuit din 5 studenţi membri ai Senatului Universității.

Pentru orice problema întâmpinați ca studenți căminiști vă puteți adresa și Societății Studenților Mediciniști, care prin departamentul Social vă va ajuta în cel mai scurt timp posibil. Puteți astfel veni în sediu Societății, puteți contacta coordonatorul departamentului (acesta este ales în fiecare an pe baza de interviu, iar datele lui de contact le puteți găsi pe www.ssmi.ro) sau puteți trimite un mesaj pe pagina de Facebook a departamentului „Departamentul Social – SSMI”.

social-ssmi